• DINAMITZACIÓ

  Dinamització

  Per ajudar-te a materialitzar l'objectiu i el canvi, i assolir els objectius.

  Treballem amb l'organització per mobilitzar i aconseguir la seva implicació.
  Facilitem el procés de conversió de l'objectiu en un pla de projecte / acció, i guiem i donem suport a l'organització en la seva execució.

 • ACOMPANYAMENT

  Acompanyament

  Per ajudar i guiar les figures clau de l'organització.

  Treballem amb les persones clau durant el procés de canvi, ajudant-les en la transició, acompanyant-les en l'execució de les accions, i reforçant les seves capacitats.

 • FORMACIÓ

  Formació

  Per activar les competències clau necessàries per a l'execució i el canvi.

  Activem la consciència del canvi en les persones clau, partint de la reflexió, el treball sobre casos, i activitats. Les guiem en la generació, i execució, del seu propi pla d'acció de millora. Reforcem les competències necessàries perquè el canvi es materialitzi.

 • DINAMITZACIÓ

  Amb sessions de treball individuals i grupals
  Utilitzant metodologies de desplegament d'objectius en accions
  Aplicant metodologia de gestió de projectes
  Ajudant a gestionar la comunicació
  Aplicant metodologia de gestió del canvi
  Amb acompanyament molt proper a les persones clau

 • ACOMPANYAMENT

  Amb sessions de reflexió i treball individuals
  Utilitzant eines, com a casos de negoci, exercicis per a discussió, etc.
  Aplicant tècniques de coaching i mentoring
  Ajudant a la persona a definir i executar el seu propi pla d'acció
  Assegurant el focus i la contribució a l'objectiu de canvi fixat per l'organització
  Detectant dificultats (competències, resistències, etc.) i ajudant a superar-les

 • FORMACIÓ

  Despertant la consciència sobre la necessitat del canvi en la base de la reflexió
  Combinat teoria, treball sobre casos de negoci, activitats, teatre, etc.
  Formació en les competències clau necessàries per al canvi
  Amb una aproximació molt pràctica, basada en la participació
  Guiant al participant en la definició d'un pla d'acció personal de millora