Metodologia pròpia

Metodologia pròpia

Leading-On ha desenvolupat una metodologia pròpia, basant-se en l'experiència i l'adaptació de bones pràctiques de l'escola de negocis Wharton School.
Assolir objectius definits

Assolir objectius definits

La nostra metodologia està focalitzada en l'execució, és a dir, a facilitar que les organitzacions passin a l'acció i assoleixin els objectius definits. Per això, combinem una disciplina de caràcter més tècnic, com és la gestió de projectes, amb una altra que té com a focus a les persones.
Focalitzat en persones

Focalitzat en persones

La gestió de projectes permet convertir els objectius de la organització en un pla d'acció executable, en alguna cosa concreta. El focus en persones persegueix aconseguir la seva implicació i mobilització cap a l'execució, en base a la participació.
Entesa, implicació i capacitat

Entesa, implicació i capacitat

De forma transversal, la nostra metodologia empra diverses eines per facilitar la implicació i contribució de les persones. Aquestes eines treballen de forma recurrent al llarg del projecte l'enteniment ("entenc el que s'espera de mi"), la implicació ("vull fer-ho"), i la capacitat ("puc fer-ho").